Estructura de l’estàndard2018-04-23T08:42:54+00:00

Estructura de l’estàndard

L’estàndard s’estructura en dues parts i annexos:

  • Part 1. Les bases de l’estàndard eCOB®
  • Part 2. Creació d’objectes amb eCOB®
  • Annexos

La Part 1 explica els conceptes fonamentals emprats en la definició de l’estàndard, facilitant la comprensió dels diferents aspectes que és necessari integrar a l’hora de crear objectes que han de formar part de models BIM. No es tracta d’un manual per a la creació d’objectes en cada plataforma de modelat, si no de posar de manifest les ideas bàsiques transversals a totes elles que, necessàriament, han de respectar-se independentment de les característiques i prestacions d’aquestes plataformes.

La Part 2 integra els requisits de l’estàndard per a la creació d’objectes. És el nucli de l’estàndard. Conté les especificacions concretes que cal seguir en el modelat d’objectes. Assumits els conceptes de la Part 1, aquesta part conté els requisits de tot allò que cal per a confeccionar un objecte: requisits generals, requisits d’informació, requisits gràfics, nomenclatura, generació d’arxius i el que es considera necessari per a la transmissió completa d’un objecte a un tercer.

Finalment, els Annexos contenen informació de referència que utilitza l’estàndard, com són definicions de conceptes relacionats, l’adaptació de les classes IFC a la tecnologia utilitzada en el nostre àmbit geogràfic, relacions entre les classes IFC i eCOB®, les propietats previstes per les classes més comunes i uns exemples del nivell de desenvolupament d’objectes dins models BIM de diferents etapes de projecte.