Avís Legal

Objecte i informació general

La Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (en endavant ITeC), amb domicili social al carrer Wellington 19, de Barcelona, ​​Espanya i CIF número G08546665, està inscrita al Registre de Fundacions amb el número 84, Telèfon 933 09 34 04, email [email protected].

L’ITeC és el titular del lloc web d’internet (ecobject.com). Mitjançant aquest avís legal i de privacitat, en regula el seu l’ús.

A més, l’ús del lloc web està sotmès igualment a tots els avisos, reglaments d’ús, instruccions i qualsevol altra condició particular inclosos al lloc web, els quals seran degudament informats i han de ser complerts per l’usuari.

L’ús del lloc web estableix la condició d’usuari del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserva de totes les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc web.

L’objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general la informació relativa a la Fundació, als productes i serveis que s’ofereixen.

Ens reservem el dret en qualsevol moment de completar, modificar o substituir el present avís legal, així com qualsevol altra condició general o particular, entenent-se que la simple publicació d’aquests canvis en el lloc web té efectes de notificació. Per això, demanem a l’usuari que el llegeixi atentament cada vegada que accedeixi al lloc web, abstenint-se de fer-lo servir si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

Propietat intel·lectual i industrial

L’ITeC és el titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi inclouen, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta Fundació.

Qualsevol material creat per l’ITeC i disponible en aquest lloc web no es podrà reproduir, copiar ni publicar sense el consentiment escrit de l’ITeC.

Tota la informació que es rebi en el lloc web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a l’ITeC de forma gratuïta. No s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de l’ITeC són marques registrades dels respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra Fundació. Només apareixen en el lloc web de l’ITeC a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Condicions d’ús de la web

Les condicions d’accés i d’ús d’aquest lloc web es regeixen per la normativa legal vigent i pel de bona fe, comprometent-se l’usuari a fer un bon ús del lloc web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, ni contra els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del lloc web (ecobject.com) implica que reconeix haver llegit i accepta les condicions presents i l’extensió que la normativa legal s’aplica en aquesta matèria. Si per qualsevol motiu no estigués d’acord amb aquestes condicions, no continuï usant aquest lloc web.

S’informa a l’usuari que, en el cas que incompleixi l’Avís Legal o, si s’escau, la resta de polítiques del web, l’ITeC es reserva el dret de limitar, suspendre i acabar el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació, només serà vàlida per mitjà d’una notificació escrita i / o d’un correu certificat.

Protecció de dades

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web es regulen a la Política de Privacitat del web.

Legislació aplicable

Aquest avís legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat de les parts de sotmetre a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).