Protecció de les dades dels formularis

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades de contacte són incorporades en fitxers titularitat de l’ITeC que responen a la finalitat de servir de directori de contactes, l’enviament d’informacions relacionades amb aquesta activitat, així com facilitar la gestió administrativa, comercial i organitzativa interna. Podeu accedir, rectificar, suprimir, limitar i/o oposar-vos i exercir el dret a la portabilitat en quant al seu tractament mitjançant notificació escrita a les nostres dependències del carrer Wellington 19, 08018 Barcelona o via correu electrònic a [email protected]