Convenis de col·laboració

eCOB® pretén tenir una estructura d’informació adient per a cada tipologia de productes de la construcció, amb la qual els fabricants se sentin ben reflectits y recolzats, a partir d’una visió tècnica que els aporti rigor i consistència en la participació dels seus productes en els nous processos digitals basats en BIM.

Per aquest motiu hi ha una línia de treball oberta amb associacions i entitats representants de productes de la construcció on, a través de la signatura d’un conveni específic de col·laboració, s’analitzen els requisits de l’estàndard i es modifica el seu contingut per adaptar-lo de la forma que convingui.

Aquesta col·laboració és oberta i qualsevol entitat interessada pot posar-se en contacte per a participar en la definició de l’estàndard.

Actualment les associacions i entitats vinculades a aquest treball son: